Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Kiek hei noa d’r video van Tsezame teëje Alzheimer!

Loester noa ’t lidje:

Iech dans diech van de zökke, fibberwaar 2019

Doof noos, fibberwaar 2019

Auwieë, auwieë, jannewaar 2019

Mie hats klopt, jannewaar 2019

Seks mit de ex van d’r Lex, jannewaar 2019

Wat miech nit umhuit, jannewaar 2019

Went alle ieëlend van dis welt, jannewaar 2019