Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer. Went uur jet druvver wilt zage, mail effe noa info@paulweelen.nl
Iech dank uuch alvas. Óp dis zie de lidjer van dizze mond, vuur de res klietsj óp Lidjer van 2017!

Iech bin van ’t zude, oktober 2017

Döks is ’t leëve zoeë ainfach, oktober 2017

Zaan ainfach joa, oktober 2017